OSA.NO

Hjadlane Galleri

Hjadlane Galleri opna 4. juli 1992.
Galleriet syner i hovudsak figurativ samtidskunst.
I 10 år var utstillingane skiftande med inviterte kunstnarar.
I 2002 gjekk glleriet over til i hovudsak å syna bilete av Lars G Polden.

Sommaren 2012 vil galleriet sitt 20 års jubileum verta markert.